Säkerhet är verkligen viktig, att den är så bra som möjligt. Därför har Svenska Bilsportförbundet sett till att göra en säkerhetsmanual för att det ska vara säkert för förare, funktionärer och publik. En tävlingsbana genomgår alltid en besiktning innan en tävling får genomföras.

Banan

Inför en planerad tävling så finns det ett antal faktorer som arrangörerna måste tänka på när det gäller rallycrossbanan. Som till exempel på vilken snitthastighet bilarna kommer upp i och anpassar underlaget efter detta.

Något som också är mycket viktigt är att publikens säkerhet finns, genom att sätta upp lämplig barriärer mellan bana och publik. Barriärerna kan vara av olika material som exempelvis gamla gummidäck, betongfundament och gallerstaket, men alla har gemensamt att sänka hastigheten på bilarna och till exempel förhindra att lösa delar flyger in över publikområden och andra områden.

Dessutom ska det finnas plats så att funktionärer och mekaniker med flera kan röra sig säkert under tiden tävlingarna genomförs. Därutöver gäller det att ambulans och räddningstjänsten ska komma åt banan lätt.

Övrig säkerhet

Säkerheten gäller även utanför banan då det gäller att folk ska kunna komma till och från tävlingarna på ett säkert sätt. Därför gäller det att se till att vägarna har ett fullgott underlag som inte ger skador på fordonen eller de som vistas runt omkring. Därför är det alltid väl markerat där publik kan vistas eller inte, samt vart funktionärer, förare och mekaniker kan vistas säkert runt banan,

Alla funktionärer och övriga som är med och hjälper till i tävlingen ska ha fått skriftliga säkerhetsföreskrifter dels för hela tävlingen, men också för sina uppdrag. Därutöver finns det säkerhetspersonal som ser till att förhindra eventuella överträdelser, så att tävlingen kan genomföras så säkert som möjligt. För en tävling ska vara spännande och underhållande för alla som medverkar på ett eller annat sätt!