Det finns vissa kriterier som gäller rallycross-banorna runt om i Sverige, men också i övriga världen. Detta för att det ska bli lika för alla förare, men banorna kan se olika ut med sina kurvor och gupp. Detta gör att det är alltid är omväxlande och variationsrikt att köra på alla dessa banor. I Sverige finns runt ett femtiotal banor från norr till söder. På vissa av banorna körs det till och med stora mästerskap som VM och EM. Sverige räknas till ett av de länder som är skickligast och duktigast i världen.

Banan

En rallycrossbana får ha en minimilängd på 950 meter och vara maximalt 1 400 meter lång. Dessutom måste bredden vara minst tio meter och maximalt 25 meter. Banbeläggningen kan ha en tät yta som kan vara exempelvis betong eller asfalt, men rallycrossbanan får endast bestå av mellan 35-60 % av denna typ av banbeläggning. Resten av banan ska ha en ytbeläggning av grus eller liknande. Dessutom kan crossbanan vattnas, men banan ska alltid vara anti-damm behandlad.

Rallycrossbanan får inte vara brantare än att den har en lutning på 10 %. Dessutom måste raksträckan efter startlinjen vara minst 100 meter innan första kurvan. Startområdets beläggning, som är utanför spåret, måste ha en beläggning som är av asfalt och denna ska fortsätta minst 30 meter bakom startlinjen. Banans bredd ska ha ett minimimått på 14,5 meter och då ända fram och förbi första kurvan. Den första kurvan ha en ändring på kursen på åtminstone 45 grader och en max cirkelradie på 25 meter.

Jokerspår

Varje rallycrossbana måste ha ett jokerspår, detta spår måste föraren köra minst en gång per heat. Spåret måste ha en bredd mellan 10-12 meter och längden måste vara att det tar minst två extra sekunder att köra än den normala varvtiden som Supercars når upp till.