Du är välkommen till vår sida och vi hoppas att du kommer ha nytta av den informationen som du kan ta del av här. Något som är viktigt är säkerheten på vår vägar, men också på de olika motortävlingsbanorna som finns i vårt avlånga land.

Det du kommer kunna få mer information om är:

  • Folkrace
  • Rallycross
  • Vägsäkerhet

Folkrace

Folkrace är en mycket publikvänlig motorsport; det är en händelserik och spännande tävlingsform med bilar. Dessutom är det en motorsport som vem som helst egentligen kan ägna sig åt, därför att utrustningen och bilarna inte är så dyra.

Rallycross

Rallycross är en motorsport med helt vanliga bilar i grunden, men med specialutrustning, som dessutom går mycket snabbt. Rallycross körs på speciellt anpassade banor med varierande vägunderlag som exempelvis grus och asfalt. Banorna har kurvor och gupp, som gör det extra rafflande att vara publik. Dessutom är säkerheten något som är mycket viktigt inom rallycross.

Vägsäkerhet

Det är alltid bra att veta att vägsäkerheten på olika motorsport är hög, men detta gäller också de vanliga vägarna som finns i Sverige. Då det läggs ett stort fokus just på vägsäkerheten. Därför har exempelvis det sats upp vägräcken av olika typer på de vägsträckorna som annars har legat i riskzonen för att drabbas av olyckor.

Slutord

Vi hoppas att du kommer ha nytta av all information som du kan ta del här på vår webbsida. Naturligtvis hoppas vi att du kommer använda dig av de tips och råd som vi delger för våra besökare på vår webbsida.